Contacts Backup & Restore Pro v3.2

Requirements: Android 3.0+ | File size: 3,9 MB

نسخه حرفه ای این برنامه اجازه می دهد تا شما از دفترچه تلفن خود و یا مخاطبین (همه یا انتخاب شده) و ایمیل فایل پشتیبان تهیه کنید. این نرم افزار فایل VCF را از دفترچه تلفن ایجاد می کند که می تواند به هر گوشی با یک کلیک بازگردانده شود. بنابراین شما همیشه مخاطبین خود را در گوشی خواهید داشت.