pn8Dmwq6X1oXAh9335rt3r2uvtLOmciL - موزیک آرامبخش نسخه حرفه ای | Atmosphere: Relaxing Sounds v3.5 [Pro]

Atmosphere: Relaxing Sounds v3.5 [Pro]

Requirements: Android 4.1+ | Size: 59,8 MB

برنامه ای عالی برای استراحت است، لذت بردن از انواع صداهای آرامش بخش تقسیم شده به محیط های مختلف. فقط صداهایی را که دوست دارید را انتخاب کنید و ترکیب دلخواه از؛ خواب، مراقبه، یوگا، استرس امدادی، اضطراب و بی خوابی را از بین ببرید و یا فقط از صداهای طبیعت لذت ببرید. با استفاده از ضربهای دوقطبی و زنگهای ایزوچرونیک، می توانید ذهن خود را تحریک، استرس را کاهش دهید و خلاقیت را تحریک کنید. بعضی از توابع آن به شما اجازه می دهد تا فایل های صوتی خود را با صداهای پیش فرض ترکیب کنید.